Notice & Takedownbeleid

Notice & takedownbeleid voor Pengelens ICT

De onderstaande notice and takedown procedure is van toepassing op alle door ons aangeboden diensten, producten en aanverwante dienstverlening.

Wanneer u een klacht heeft over een door ons gehoste dienst voor een van onze klanten, kunt u ons op de hoogte stellen door het contactformulier in te vullen onder aan deze pagina.

 • Als Pengelens ICT B.V. een klacht ontvangt via het klachtenformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Pengelens ICT B.V. controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat Pengelens ICT B.V. de melder de aanvullende gegevens verstrekken.
 • Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Pengelens ICT B.V. de melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld.
 • Als de melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Pengelens ICT B.V. de klacht door aan de Klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder over het doorgeven. Pengelens ICT B.V. geeft het antwoord van de Klant door aan de melder. Deze kan dan naar Pengelens ICT B.V. reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. Pengelens ICT B.V. informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt Pengelens ICT B.V. de volgende stappen.
 • Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Pengelens ICT B.V. een eigen inschatting:
  Als Pengelens ICT B.V. zelf van mening is dat de klacht terecht is, verwijdert of blokkeert zij het materiaal en informeert zij de Klant en melder dat dit is gebeurd. Pengelens ICT B.V. motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
  b. Als Pengelens ICT B.V. zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 • Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt Pengelens ICT B.V. een eigen inschatting:
  Als Pengelens ICT B.V. zelf van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Pengelens ICT B.V. naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.
  b. Als Pengelens ICT B.V. zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 • Indien er sprake is van een spoedmelding zal Pengelens ICT B.V. binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Pengelens ICT B.V. bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag.

In aanvulling op de bovenstaande (externe) procedure kan Pengelens ICT B.V. zelf de volgende interne stappen doorlopen.

Aanvullende stappen bij punt 4 en/of 5:

Als Pengelens ICT B.V. zelf geen mening kan of wil uitspreken over de klacht, stuurt zij de ontvangen informatie over de klacht naar haar juridisch adviseur.

De juridisch adviseur zal Pengelens ICT B.V. informeren over de te nemen stappen. Pengelens ICT B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering en informeert de Klant en melder hierover. De klacht is dan afgehandeld.

De Limiet 15-D
4131 NR Vianen

Dagelijks bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

085 - 009 10 59

info@pengelensict.nl

KvK: 82182337
BTW: NL862368212B01

Copyright 2021 Pengelens ICT B.V. - Alle Rechten Voorbehouden - Alle prijzen zijn excl 21% BTW.
Algemene Voorwaarden - Disclaimer - Privacy beleid - Notice & Takedownbeleid - Over ons